Dyrektorem technicznym w Polskiej Akademii Aikido jest:

Shihan Maciej Strzechowski 6 dan

Pozostali nauczyciele PAA:

Krzysztof Gozdowski Sensei 4 dan

Marek Tomaszewski Sensei 4 dan

Kamil Koszela Sensei 3 dan

Janusz Pieklik Sensei 2 dan

Osoby posiadające stopień mistrzowski w PAA:

Maria Nabiałczyk 1 dan

Adam Łosiewicz 1 dan

Józef Ławniczak 1 dan